Zamknij
Wczytuję dane galerii
Zabezpieczenie imprez masowych
Zabezpieczenie imprez masowych
Oferujemy szereg usług związanych z zabezpieczeniem imprezy masowej pod kątem przeciwpożarowym:
  • pomoc przy opracowaniu wniosku o wydanie opinii przez komendanta powiatowego (miejskiego) PSP,
  • usunięcie uchybień i nieprawidłowości oraz pomoc rzy wypełnieniu innych zaleceń zawartych w opinii komendanta powiatowego (miejskiego) PSP w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektów (terenu), w których ma się odbywać impreza masowa,
  • opracowanie instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub inne miejscowego zagrożenia w miejscu i czasie imprezy masowej,
  • dostarczenie wymaganego dodatkowego podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zapewnienie jego obsługi w czasie i miejscu trwania imprezy masowej.  • Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62 poz. 504) za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i czasie jej trwania odpowiada jej organizator. Organizator planujący przeprowadzenie imprezy masowej jest zobowiązany w określonym w ustawie terminie zwrócić się z wnioskiem do miejscowego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zawierającej ewentualne zastrzeżenia do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz zawierającej informacje o przewidywanych zagrożeniach. Ustawodawca nałożył na organizatora imprezy masowej szereg wymagań, do których zalicza się między innymi obowiązek zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych oraz instalacji i urządzeń w nich zainstalowanych, w szczególności przeciwpożarowych. Organizator imprezy masowej ma obowiązek zapewnienia sprzętu ratowniczego i gaśniczego oraz środków gaśniczych niezbędnych do zabezpieczenia imprezy masowej w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych. Do obowiązków organizatora należy również opracowanie instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i czasie imprezy masowej.
    Inne w tej kategorii:
 
projekt i wykonanie igrekkwadrat © 2014