Zamknij
Wczytuję dane galerii
Drzwi i bramy
Drzwi i bramy
Specjalizujemy się w przeprowadzaniu przeglądów konserwacyjnych i czynności serwisowych drzwi, bram i grodzi przeciwpożarowych, w tym zamknięć przeciwpożarowych wyposażonych w systemy sterowania.
W naszej ofercie znajduje się również montaż drzwi i bram uznanych producentów dostosowanych do warunków panujących w obiekcie.

Wszelkie otwory w ścianach i innych oddzieleniach przeciwpożarowych powinny być wyposażone w drzwi, bramy, grodzie lub inne zamknięcia przeciwpożarowe o odpowiedniej odporności ogniowej. Prawidłowe funkcjonowanie oddzielenia przeciwpożarowego wymaga, aby zamknięcia przeciwpożarowe były sprawne i zapewniały odpowiednią szczelność i izolacyjność ogniową. Ponadto drzwi, bramy, grodzie i inne zamknięcia przeciwpożarowe wyposażone w systemy sterowania uznaje się za urządzenia przeciwpożarowe. Należy je wykonać zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia ich do użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania. Urządzenia przeciwpożarowe należy poddawać okresowym przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym w okresach ustalonych przez producenta urządzenia, lecz nie rzadziej niż raz w roku.
Inne w tej kategorii:
 
projekt i wykonanie igrekkwadrat © 2014