Zamknij
Wczytuję dane galerii
O nas
O nas
Szanowni Państwo !
Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej wymagają aby obiekty budowlane były wyposażane w określone urządzenia zabezpieczające przed pożarem i aby te urządzenia były poddawane okresowym czynnościom konserwacyjno legalizacyjnym. W związku z powyższym mamy przyjemność przedstawić Państwu zakres działania naszej firmy.

Wykonujemy między innymi:
 • Badania parametrów hydraulicznych sieci hydrantowych
 • Remonty i konserwacje podręcznego sprzętu gaśniczego
 • Oznakowywanie obiektów wymaganymi znakami bezpieczeństwa
 • Impregnacja konstrukcji drewnianych, metalowych oraz wszelkiego rodzaju tkanin atestowanymi środkami ogniochronnymi
 • Doradztwo techniczne w sprawach ochrony przeciwpożarowej
 • Projektowanie , wykonawstwo i konserwacja systemów sygnalizacji pożaru
 • Projektowanie , wykonawstwo i konserwacja dźwiękowych systemów ostrzegawczych
 • Projektowanie , wykonawstwo i konserwacja systemów oddymiania
 • Montaż i przeglądy oddzieleń pożarowych ( drzwi p.poż., przepusty instalacyjne itp.)
 • Bierne zabezpieczenie ognioochronne (szczeliny dylatacyjne, przepusty instalacyjne)
 • Ocena i analizy zagrożeń pożarowych i wybuchowych związanych z wytwarzaniem, przerabianiem i magazynowaniem materiałów i substancji niebezpiecznych
 • Przygotowanie obiektów do odbiorów przez Państwową Straż Pożarną
Opracowujemy dokumentację w zakresie ochrony przeciwpożarowej: instrukcje technologiczno-ruchowe, instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, szkolenia wstępne i okresowe pracowników.
Prowadzimy wszelkie sprawy związane z ochroną przeciwpożarową na zasadach umów o stałej współpracy.
W firmie zatrudnieni są rzeczoznawcy i inżynierowie, oficerowie pożarnictwa. Prowadzimy sprzedaż wszelkiego sprzętu niezbędnego do prawidłowego zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów budowlanych. Posiadamy autoryzację wiodących producentów wyżej wymienionego sprzętu.

Serdecznie polecamy nasze usługi i zapraszamy do współpracy.
 
projekt i wykonanie igrekkwadrat © 2014