Zamknij
Wczytuję dane galerii
Izotopowe czujki dymu
Izotopowe czujki dymu
Miło nam poinformować, że Firma PHU DAX Dariusz Parzyszek uzyskała Zezwolenie nr D-21584 Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące polegającą na instalowaniu, obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze (izotopowe czujki dymu) oraz obrocie tymi urządzeniami.
W związku z powyższym zachęcamy do współpracy w zakresie:
  • wykonywania instalacji systemu sygnalizacji pożarowej, zawierającego na liniach dozorowych izotopowe czujki dymu),
  • wymiany izotopowych czujek dymu w istniejącej instalacji,
  • badania szczelności izotopowych czujek dymu,
  • demontażu instalacji zawierającej izotopowe czujki dymu,
  • utylizacji izotopowych czujek dymu - przekazania zdemontowanych izotopowych czujek dymu do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - ZUOP.
Pamiętaj !!!

Jeśli w twoim obiekcie znajduje się instalacja wykrywania dymu wyposażona w izotopowe (jonizacyjne) czujki dymu powinieneś zapewnić wykonanie badania szczelności takich urządzeń co najmniej raz w roku. Czujki izotopowe zawierają źródła promieniotwórcze (zazwyczaj Ameryk: Am241). Po zakończeniu okresu ich eksploatacji, kwalifikuje się je jako odpad promieniotwórczy w postaci zużytych zamkniętych źródeł promieniotwórczych i jako taki czujki powinny zostać przekazane do ZUOP (Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych) w celu ich unieszkodliwienia. Czołowy producent izotopowych czujek dymu, POLON-ALFA zaleca:
- w odniesieniu do czujek wyprodukowanych przed 03.03.1999 r. – 10 letni okres ich eksploatacji,
- w odniesieniu do czujek wyprodukowanych po 03.03.1999 r. – 15 letni okres ich eksploatacji,
zgodnie ze stanowiskiem otrzymanym z Państwowej Agencji Atomistyki
 
projekt i wykonanie igrekkwadrat © 2014