Zamknij
Wczytuję dane galerii
Systemy detekcji gazu (GAZEX)
Systemy detekcji gazu (GAZEX)
Oferujemy usługi z zakresu projektowania i montażu stacjonarnych systemów detekcji gazów wybuchowych i toksycznych opartych o komponenty firmy GAZEX. Pomagamy dobrać odpowiedni system, tak aby spełniał on założone funkcje i był zgodny z obowiązującymi przepisami. Oferujemy przeglądy techniczne zainstalowanych instalacji. Dokonujemy czynności serwisowych i naprawy uszkodzonych instalacji. Posiadamy także odpowiednie uprawnienia dla systemów adresowalnych firmy GAZEX o wiele lepiej współpracujących z systemami wizualizacji (BMS).
Bezpieczne użytkowanie obiektów wyposażonych w instalacje wykorzystujące gazy toksyczne lub wybuchowe wymaga zastosowania systemów detekcji tych gazów. Systemy te Informują użytkownika o przekroczeniu bezpiecznych stężeń gazu lub par cieczy, świadczących na przykład o rozszczelnieniu instalacji. Poza tym stosowanie tego typu systemów jest obligatoryjne. Zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi niektóre pomieszczenia obiektów (kotłownie gazowe o łącznej mocy kotłów powyżej 60kW, garaże podziemne o liczbie miejsc parkingowych powyżej 10, akumulatorownie, zakłady produkcyjne) powinny być wyposażone w stacjonarne systemy wykrywania gazów toksycznych lub wybuchowych (w przypadku kotłowni również odcinających dopływ gazu i sygnalizujących przekroczenie określonych stężeń gazu).
Inne w tej kategorii:
 
projekt i wykonanie igrekkwadrat © 2014